nieuwsbrieven 2015


november 2015

Vrienden van 2gether 2 Africa.

 

25 November zijn we met een groep van 14 personen naar Gambia vertrokken. Al deze personen sponsoren een kind en bezochten het op school en in huis. Vaak een ontroerende en mooie ontmoeting. Door sponsor maar vooral door het kind om nooit te vergeten. Een geweldige ervaring. Sponsors brachten veel schoolspullen mee die zorgvuldig over de scholen verdeeld worden. Naast de scholen en kinderen hebben we samen wat high lights van Gambia bekeken.  Na een week ging de groep weer naar huis en bleven wij nog.

 

Op dit moment bestaat het project uit het steunen van 6 scholen. Te noemen: James Ogoo School, Cherno Baba School, Rhema Abam School, Credence School, Sunshine School en Dumos School. Laatste 3 scholen zijn in eigen beheer, de bedoeling is om komende jaren alle kinderen van deze scholen te sponsoren.  De eerste 3  scholen worden gesteund met het sponsoren van een aantal kinderen.

 

Het onderwijs op de scholen laat hier en daar te wensen over. In een land in ontwikkeling als Gambia is het moeilijk om goed geschoolde leerkrachten te vinden en te houden. Om het niveau van de leerkrachten omhoog te brengen gaan enkele leerkrachten naar het Gambia college voor education. Dit wordt hun door 2gether aangeboden en gesponsord. Deze toch nog wel eenvoudige opleiding duurt drie jaar en college is tijdens de schoolvakanties.

 

2 Kinderen verzamelden lege flessen, 60 kinderen van Sunshine school krijgen van de opbrengst Engelse taal boeken. Binnenkort wordt deze school nog voorzien van de laatste klas schoolbankjes. Hierbij is de school compleet met dank aan veel sponsors individueel of groepen, verenigingen en kerken. Geweldig dat we Sunshine school konden verwezenlijken. 120 kinderen meer naar school is 120 kinderen meer een kans voor een toekomst! Dankbaar hiervoor.

 

Dumos school wordt uitgebreid. Omdat we voor veel kinderen geen plek op school hadden maar wel een sponsor is er gekozen voor eerst een noodlokaal bij Dumos school. 30 kinderen krijgen hier nu les. Het is de bedoeling om 2 leslokalen,  1 speel/knutsellokaal en een kantoor/opslag ruimte te bouwen . Omdat de wisselkoersen dit jaar erg tegen vallen is begonnen met het maken van de complete fundering en ruwe vloer. Daarna worden er 2 lokalen op de helft van de fundering gebouwd. De fundering en  lokalen worden gedeeltelijk financieel gesteund door  Open Hof kerk uit Rijssen. Daarna zal bij voldoende sponsoring worden verder gebouwd met het volgende schooldeel. Je kunt begrijpen dat hier veel geld voor nodig is. Met vertrouwen en hulp van velen zullen 120 kinderen hier in de toekomst naar school kunnen.

 

We krijgen veel om mee te nemen naar Gambia. Wat was het leuk om 60 meisjes te kleden in een Afrikaans jurkje, hier gemaakt van stofjes uit Gambia. Een doos nieuwe sandalen. Een hele school kreeg krijtjes en een kleurboekjes. Dozen playmobil konden we delen. Poppen met eigen gehaakte kleren. Teveel om te noemen. Heb je bij het lezen van deze brief ook  ideeën? Laat het  even weten.

 

Als we terug kijken op de afgelopen 5 jaren die nu zijn geweest met 2gether 2 Africa kunnen we zeggen: Wat is er veel veranderd. Een bedoeling van het sponsoren van enkele kinderen door ons prive is nu uitgegroeid  tot het sponsoren van 350 kinderen met  vrienden en bekenden.

 

Wij wensen allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2016.                                                                  

2gether 2 Africa: Annelies en Elly Troost.                                                                                     

 

 

 

 


juni 2015

Hallo iedereen die 2gether 2 Afica op welke manier ook maar steunt.

 

Wat is er weer veel gebeurd de laatste maanden in en rond het project van 2gether 2 Africa. In twee kerken in Rijssen is een leuke themadienst georganiseerd, waarvan de opbrengst van de collecte bestemd was voor 2gether 2 Africa. Deze diensten hebben nieuwe sponsoren opgeleverd, waardoor 20 kinderen naar school kunnen. Van de opbrengst van de acties van deze kerken is het laatste schoollokaal van de Sunshine school gerenoveerd.

 

De Dumos school met 2 lokalen voor 30 kinderen wordt uitgebreid. Volgend schooljaar komen er 60 kinderen bij op deze school; dus in totaal heeft de Dumos school straks 90 kinderen. 60 kinderen in de bestaande lokalen en 30 kinderen zullen les krijgen in een noodlokaaltje. Omdat de behoefte voor deze kinderen groot is om naar school te gaan zijn we tot deze noodoplossing gekomen. In de komende maanden zal er een begin worden gemaakt aan het nieuw te bouwen gedeelte van Dumos school. Naast de 2 bestaande lokalen zullen er 3 lokalen, een kantoortje en een bergruimte bijgebouwd worden.

 

Een van de sponsors van 2gether kwam met een mooi initiatief om de Dumos school van water te voorzien. Het bedrijf waar hij werkt heeft dit allemaal bekostigd. Wat heerlijk voor de kinderen om water te kunnen drinken of na het gebruik van het toilet even (met een bakje) na te kunnen spoelen en daarna je handen te kunnen wassen.

 

93 kinderen verlaten het project van 2gether 2 Africa omdat ze de school hebben afgerond. Sponsors zijn op de hoogte gebracht en kunnen doorgaan met het sponsoren van een ander kind. De nursery school (onderbouw) verlaters gaan na de schoolvakantie naar de primary school (bovenbouw) Deze primary school wordt vergoed door de overheid van Gambia. Kinderen hebben in principe  geen sponsoring meer nodig.  Voor het schooljaar 2015-2016 worden in september 140 nieuwkomers verwacht. Deze kinderen hebben op een enkeling na allemaal al een sponsor.

 

Naast het sponsoren van de kinderen en het gereedmaken van de schoolgebouwen wordt de behoefte naar beter onderwijs ook groter. 2gether ziet het als een uitdaging om het onderwijs op haar scholen te verbeteren. Daar zal de komende tijd/jaren meer aandacht aan besteed worden. Te begrijpen dat ook hier weer meer geld voor nodig is. Leerkrachten moeten extra les volgen om het onderwijs op een hoger niveau te brengen. Iedereen kan begrijpen dat in een ontwikkelingsland als Gambia nog veel gebouwd moet worden ook op het gebied van onderwijs.

 

2gether 2 Africa wil iedereen bedanken voor de hulp, op welke manier dan ook, in het vervlogen schooljaar 2014-2015.

www.2gether2africa.nl

 

Annelies en Elly Troost.


maart 2015

Hallo.

 

Een korte brief over ons laatste bezoek in februari aan de kind en schoolprojecten van 2gether 2 Africa.

 

Samen hebben wij, Annelies en Elly veel kinderen een bezoek kunnen brengen. Zij kregen een kadootje en voor de familie was er rijst. Kinderen worden even uit hun soms zo grijze bestaan getild omdat ze even in de belangstelling staan, even 'belangrijk' zijn voor hun omgeving en zeker voor ons.

 

Een hele organisatie en gesjouw was het om 163 zakken á 25 kilo rijst te delen die door velen van jullie (sponsors van de kinderen) gegeven is. Ontroerend was het voor ons te zien hoe een zak rijst scheurde en de rijst tot de laatste korrel uit het zand werd gezeefd. Hieruit bleek weer de grote behoefte aan eten. Bij dat te zien en al de dankbare gezichten en gebaren stond bij ons vast: Het was veel werk deze extra rijst service te  organiseren maar des te meer, goed het nog eens over te doen.

 

2gether 2 Africa wil er de komende tijd op toezien dat het onderwijs in de scholen beter wordt. Meer onderwijzers zullen een opleiding krijgen. Er zijn bij de drukkerij taal en rekenboeken gedrukt. Door de vele extra donaties  kunnen wij 4 klassen, 4 jaren voorzien van deze boeken. Ook extra schriften zijn de laatste tijd aangeschaft. Hierdoor zal en moet het repeterende onderwijs, het opdreunen en instampen naar de achtergrond verdwijnen.

Als er onder de lezers van deze brief nog mensen zijn,  die 2gether 2 Africa kunnen voorzien van Engels talige leesboekjes voor kinderen tot 10 jaar, laat het dan even weten.

 

Sunshine school is bijna klaar voor groep 3. Er zullen volgend jaar 50 kinderen meer op deze school komen zodat ze in totaal 120 kinderen op school hebben.

 

Voor Dumos school zijn de plannen voor uitbreiding in werking. Naast de 2 bestaande lokalen zullen nog enkele lokalen gebouwd worden.

De Open Hof kerk in Rijssen wil de komende tijd steunen. In de dienst van 19 april wordt hun project voor dit doel geopend.

Door een bedrijf is een aansluiting op de waterleiding toegezegd.  

Kleinere organisaties zorgen voor schoolbankjes, gereedmaken van lokalen, leraren opleidingen en vele andere dingen.

Steeds meer particulieren melden zich aan één of meer  van de prachtige kinderen van 2gether 2 Africa een kans te geven. Op het moment geen aanmeldingen op de website? Meld je dan toch aan. Voor volgend schooljaar komen weer veel nieuwe kinderen die je hulp hard nodig hebben.

 

Kortom: Wij zijn dankbaar en blij met zoveel steun en vertrouwen van jullie als sponsor in 2gether 2 Africa. 

 

Groeten: Annelies en Elly

 

www.2gether2africa.nl