Nieuwsbrieven 2013


december 2013

Hallo allemaal.

 

Het gaat goed met kinderen en scholen van 2 gether 2 Africa. Langzaam zien we vooruitgang in 5 scholen. Naar een 6e school wordt gezocht. Bijna 300 kinderen zitten in het project en er blijft vraag en groei. Dank je wel aan iedereen die dit mogelijk maakt. Afgelopen half jaar was een druk half jaar. Op 2 scholen zijn grote verbouwingen in opdracht van 2gether2africa en aangestuurd door contactpersoon Emanuel gedaan. Credence school is aan de achterkant anderhalve meter uitgebouwd. Dit geeft in de 3 lokaaltjes een grote winst aan ruimte. De school is opnieuw in de verf gezet, er zijn bomen en planten gepoot zodat er in de toekomt meer schaduw op het plein zal zijn. Sunshine school heeft een nieuw dak gekregen, ramen en deuren zijn vervangen of extra geplaatst. Er is in het midden van de school een groot lokaal gemaakt als creatieve/speel/spel en leer ruimte. 2gether 2 Afica wil hierdoor ook actief bezig in de vorm van spelend leren. Nu wordt er op veel scholen in Gambia alleen repeterend les gegeven. Voor het creëren van speellokalen is veel geld nodig.

Door enkele sponsors hebben we dit al ver kunnen realiseren. Ook van extra giften bij het schoolgeld, ongeveer 1900 euro kan veel gedaan worden. Speel en lesmateriaal wordt in Nederland gehaald en meegesjouwd naar Gambia. Spullen die ze daar hebben worden ter plekke gekocht. Scholen blijven hun scholen, 2gether 2 Africa geeft alleen advies en steun. Stuurt aan waar nodig is maar laat de verantwoording bij de scholen. Van het aantal leerlingen in school mogen er niet meer dan 60% in het project. Half november gingen wij, 2gether 2 Africa weer naar Gambia. Met een groep jongeren zijn we actief geweest in het schilderen en pimpen van het speellokaal in Sunshine school. Het resultaat was boven verwachting.

De school is in september begonnen met 30 kinderen in groep 1. Met hun hebben we zwarte piet mutsen geknutseld en een Sinterklaasfeest op school gehouden. Alle kinderen waren in Afrikaanse kleren. Na uitleg over ons Nederlands kinderfeest kwam Sinterklaas en piet het schoolplein op. Het was geweldig! Sint had voor alle jongens een bal en de meisje kregen een pop. De middag werd afgesloten met een op Afrikaanse gekookte en manier gegeten maaltijd, rijst met kip, niet met mes en vork maar met je handen. Op de Cherno Baba en Credence school werd geknutseld, voor James Ogoo, en Rhema Abam school waren er pepernoten en snoep. Scholen moeten zelf lesmateriaal kopen van het schoolgeld en 2gether vult aan voor zover dit mogelijk is. Enkele kinderen zijn vertrokken/verhuist en kunnen daardoor geen gebruik meer maken van het project. Sponsors van die kinderen is gevraagd door te willen gaan met een ander kind. Ook zijn er weer nieuwe aanmeldingen bijgekomen van kinderen die anders niet naar school zouden gaan of zoals bij Credence school het geval was. Een tiental ouders kon schoolgeld niet meer betalen.2gether heeft het van hun overgenomen. Helaas is het aantal kinderen in Gambia dat niet naar school gaat nog steeds….te veel! Verder was er weer bezoek bij sponsorkinderen thuis. 105 zakken van 25 kilo rijst werden verdeeld. Deze rijst is allemaal geschonken door sponsors van de kinderen.

 

Wil je bij een volgend bezoek 25 kilo rijst aan ‘jou’ kind geven? Maak dan 15 euro over op raborekening 1400.50.949 tnv Troost ovm rijst met naam sponsorkind. Wij zorgen dat de rijst het volgende Gambia bezoek wordt bezorgt. Blijf je steunen? Zonder hulp kunnen we niet verder. Nogmaals: Dank je wel aan allemaal die willen helpen kinderen een kans te geven. Een kans die ook wij een keer hebben gekregen.

 

2gether 2 Africa wenst iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2014.


juni 2013

Hallo allemaal.

 

In de tweede week van juni zijn we met 6 personen naar Gambia geweest. Het was een drukke week en we hebben veel kunnen doen. Wat het sponsoren van de kinderen betreft loopt het allemaal prima, we zijn aardig tevreden over het handelen van de scholen. Wel valt het ons soms zwaar te zien hoe mensen in armoe zo kunnen leven of overleven. Ook dit keer hebben we weer veel rijst kunnen delen, 20 kinderen thuis kunnen bezoeken en een aantal kinderen kreeg een kadootje na schooltijd. Er was een plan een school te renoveren zoals je hebt kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief. Dit plan gaat niet door omdat de grondeigenaar had verzuimd belasting te betalen de laatste jaren. Nu is er aan een ander project/schoolgebouw begonnen. Het renoveren hiervan wordt gedaan door de plaatselijke bevolking met gedeeltelijke steun van 2gether 2 Africa. Als de school zover is te starten met onderwijs zullen wij ook hier kinderen plaatsen. Op de Rhema Abam school hebben we ondanks de hitte een leuk speel/leslokaal kunnen maken. Er werd geverfd en geknutseld en het resultaat was geweldig. We kunnen er trots op terug kijken. Klas R3LA van de Jacobus Fruytier schonk 1025 euro van een lessenmaraton. Ze hadden 20 uren continu les gehad. Hier hebben we meubels van laten maken en ‘vloerbedekking’ kunnen leggen in het speel/ leslokaal. Ook kunnen er 2 kinderen 4 jaar naar school en juf Fama krijgt haar studie 3 jaar gesponsord. Klas 3: bedankt hiervoor. Op het schoolplein van de James Ogoo school hebben we speeltoestellen geplaatst. Dit ging niet vanzelf. Rond de school wordt een schoolmuur gebouwd en door onenigheid met de buren moesten we eerst onderhandelen waar de erf scheiding zou komen . Dat heeft aardig wat tijd gekost, maar uiteindelijk zijn de school en de buren het met elkaar eens geworden. Niks geen kadaster of wat dan ook.

Een simpele markering op een bestaande muur en wat stenen gaf de plek aan waar de rest van de te bouwen muur mag komen te staan. En de speeltoestellen werden geplaatst. 2 wipkippen en een glijbaan worden nu druk bezet door de 180 kinderen van de school. De Credence school wordt uitgebreid de komende maanden. Lokalen waren te klein en voldeden niet meer aan Afrikaanse ‘normen’ :-) Hiervoor heeft 2gether 2 Africa een flinke sponsoring gekregen. De verbouwing kan zo voor een groot deel gesteund worden. Het bouwen zal onder controle van Emanuel (contactpersoon) gedaan worden. 35 kinderen zullen 2gether 2 Africa verlaten en gaan volgend schooljaar naar de vervolg/primary school. Voor het nieuwe schooljaar 2013/2014 35 kinderen zullen 2gether 2 Africa verlaten en gaan volgend schooljaar naar de vervolg/primary school. Voor het nieuwe schooljaar 2013/2014 hebben we kennis gemaakt met 70 kinderen. Deze kinderen wachten allemaal op een sponsor. Gelukkig hebben we al heel veel kinderen kunnen voorzien.

 

Ons volgende bezoek zal plaats vinden in november. Wil je je gezin/sponsorkind verblijden met rijst, maak dan voor die tijd 15 euro over op rekening 1400.509.49 t.n.v. Troost o.v.v. naam kind. Wij zorgen dat het op de plek komt. Nieuwe sponsors kunnen zich aanmelden via het contactformulier op: www.2gether2africa.nl

 

Een hartelijke groet: Annelies en Elly Troost.


maart 2013

Vrienden van 2gether 2 Africa.

 

Na een drukke periode van spullen verzamelen, met 2 busjes naar Gambia rijden (www.samennaarafrika.reismee. nl) kwam voor 2gether 2 Africa de tijd om die spullen te verdelen. Met dank aan Ben, Wim, Evert , Jan en sponsors van de kinderen konden we in de afgelopen weken 125 kinderen verblijden met een kadootje. Aan de families is 25 kilo rijst, die we in Gambia hebben gekocht, geschonken. Van de bussen die door de challenge zijn gebracht, wordt er één gebruikt als taxi bus in het openbaar vervoer en één voor privé gebruik van 2gether 2 Africa. Ga je naar Gambia laat het even weten en mogelijk kun je gebruik maken van de privé bus. Op de scholen gaat het goed. Bij James Ogoo School zijn ze druk met het metselen van een schutting rond de school. Het zal daarna veiliger zijn voor de kinderen op het schoolplein. Met het echtpaar uit Engeland die de school herbouwd heeft hebben we goede contacten. Samen kunnen we van de school een mooi geheel maken. Cherno Baba School doet het helemaal naar wens. De controle over kinderen, ziekte en verzuim is uitstekend. Het nieuw gebouwde klaslokaal is inmiddels ook voorzien van kinderen. Voor de rest van het schooljaar 2012/2013 kunnen hier geen nieuwe kinderen meer geplaatst worden.

 

Rhema Abam School.

Op deze school zijn we nog in een begin fase met ons programma en is nog niet helemaal stabiel. Dit komt omdat de sponsorkinderen op deze school uit de voorgaande Selma School komen. Deze is gesloten door de overheid omdat die niet aan eisen voldeed. Kinderen zijn overgeplaatst in overleg met hun ouders. Sommige ouders zijn hier op teruggekomen en vinden de school te ver van huis. Laten hun kinderen hierdoor makkelijk van school of kiezen voor een Arabische school. Deze is kosteloos. Sponsors die een kindje hebben die de school verlaat worden zo spoedig mogelijk ingelicht. Credence School. Deze school is door de Challenge goed geholpen. Er zijn meegebrachte gekregen speeltoestellen op het schoolplein geplaatst. Een schutting is gemetseld rond de school door metselaars uit Gambia. Gefinancierd door een sponsor. Kinderen en leerkrachten zijn er blij mee. Ook hier zijn enkele kinderen van school vertrokken. Vader gestorven en moeder met kids terug naar familie elders. De laatste week van het Gambia bezoek was er opnieuw een groep van 10 vrouwen. Reisje ‘meet the kids 2’ die in Gambia met 2gether 2 Africa rondtrok. Het was een gezellige week en iedereen heeft haar ‘eigen’ kindje thuis kunnen bezoeken. Het schokt altijd opnieuw bij het zien van zoveel armoe. Aan het eind van de week mochten de kids mee naar het zwembad en het strand. Hier hebben we heerlijke Hollandse pannenkoeken gebakken. De kids hebben genoten….en hun sponsor ook.

Het programma van 2gether 2 Africa wordt binnenkort uitgebreid met een vijfde school. Deze school staat in de wijk Bundung. Het is een stuk grond met een onafgebouwd compound. Deze kan eenvoudig gerenoveerd worden tot een school met 4/5 lokalen incl. een speellokaal , een kantoor en een woningruimte voor een watchman. Het hoofd van de school zal zelf, samen met onze contactpersoon de bouw regelen en door 2 goede sponsors zullen we hier zo spoedig mogelijk mee kunnen starten. 2gether 2 Africa hoopt op meer donaties om de school af te krijgen en in september te kunnen starten met nieuwe leerlingen. Het programma groeit en zit nu in een project van 4 scholen met daarover verdeeld 235 kinderen.

 

Ook nu hebben we weer enkele kinderen op de lijst voor sponsoring. Wil je, of weet je iemand die graag een kind een toekomst wil geven? Een toekomst die ook wij een keer hebben gehad.

Meld je aan of laat wat van je horen. Is de lijst vol, geen probleem , we noteren je naam. Hopelijk kun jij dan zo een kind helpen in zijn/haar toekomst.

 

Groeten: Annelies en Elly Troost.