Dumos Nursery School

In 2014 is de Dumos School aan ons project toegevoegd. De school staat in een arme, kinderrijke buurt waar weinig scholen staan. In het begin was de school niet meer dan een vervallen gebouw. Met de steun van 2gether 2 Africa zijn er twee lokalen gerenoveerd. Later is deze school uitgebouwd met nog eens vier lokalen dankzij enkele grote giften. Inmiddels is het een volwaardige school die bestaat uit vijf leslokalen, een speellokaal en een waterpunt en kan aan 150 kinderen onderwijs bieden. 

Hieronder de kinderen van school.